Leanintervju - Kari-Anne Røste

Innhold

Leanintervju - Kari-Anne Røste1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet?
 
Det har blitt lettere å ha fokus og jobbe med de riktige tingene. Opplæring av nyansatte har blitt lettere. Nyansatte kommer fortere inn i arbeidsoppgavene ved hjelp av tavlemøter og gode EPL-er (ettpunktleksjoner). (EPL-er er enkle oppskrifter på f. eks. en prosedyre.) Vi har fått frigjort tid tilsvarende 50% stilling til å kunne gjøre arbeidsoppgaver som før har måttet vente. Det er mye frigjort tid: Vi er bare 5 ansatte inkl. leder som jobber med disse oppgavene.
 
2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i tjenesten?
 
Vi har fått laget en god del gode EPL-er som bidrar til at saksbehandlere og ledere gjør mindre feil. Det fører oss nærmere måla våre både med hensyn til å redusere antall feil og tiden vi bruker på å produsere møtepapirer.
 
3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i forbedringsarbeidet?
 
Alle deltar på tavlemøter og jobber med tiltak på tiltakslista. Vi har hele tiden fokus på å komme med nye ideer og forslag. EPL-ene skal gås gjennom en gang i året. Vi fordeler ansvar og følger opp tiltakene som er vårt ansvar.

Publisert: 23.02.2017 13:37
Sist endret: 23.02.2017 13:41