Leanintervju - Grethe Sætra

Innhold

Intervju - Grethe Sætra

Grethe Sætra, plasstillitsvalgt i Fagforbundet, Gimle avd. 5

1. Hva har Lean og fokus på forbedringsarbeid betydd for din enhet? 

Det har blitt mye mer orden i ting. Vi bruker mindre tid på å lete. Opplever at vi har mer tid inne på stua, vi tar rapportene inne på vaktrommet og er blitt flinke til å ta pausen. Det å få pause er en klar forbedring for de ansatte.
 
2. Hvilke utfordringer har dere møtt på som andre kan lære av?
 
Det tok litt tid å komme inn i systemet på tavla, men det har gått seg til etter hvert. Det er viktig å følge opp målepunktene og at alle følger opp det som vi har bestemt i fellesskap.
 
3. Alle enheter i Vestre Toten kommune skal innføre Lean. Hva vil du si til dine kolleger før de starter på sin Leanreise?
 
Kanskje de synes det virker litt kjedelig og tørt til å begynne med, men at det blir mer interessant etter hvert og at det oppleves nyttig. Det er noe jeg kan anbefale.
 
4. Er det noe du vil si rundt medarbeiderinvolvering og medarbeidertilfredshet?
 
Alle ansatte blir involvert og har påvirkning på arbeidsmiljøet. Det er litt vanskeligere å få involvert de som jobber i små stillinger. Vi har fått bra veiledning av Leanveilederne og har vært kjempegodt fornøyd med det.

Publisert: 30.01.2017 12:56
Sist endret: 30.01.2017 12:59