Leanintervju - Anne Sivesindtajet

Innhold

Intervju - Anne Sivesindtajet, sykepleier Elvesvingen Omsorgsboliger og ny Lean-veileder

Intervju - Anne Sivesindtajet, sykepleier Elvesvingen Omsorgsboliger og ny Lean-veileder

1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet?

Vi har hatt et mål om å få mer tid til faglig arbeid, og det har vi fått gjennom dette systematiske arbeidet med forbedringer. Faglig arbeid i denne sammenheng er å kvalitetssikre tiltakene til brukerne, brukernes økonomi, lege/medisin etc. Vi har oppnådd mer struktur i basen, det er en bedre flyt i arbeidsoppgavene. Vi er blitt mer oppmerksomme på muligheter for forbedringer. Det har blitt en liten endring i holdninger, vi er ikke lenger så redde for forandringer. Vi får synliggjort hva vi bruker tiden vår på og hvor mye tid vi faktisk bruker på en oppgave. Da er det også lettere å synliggjøre behov.

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i tjenesten?

Vi har fått frigjort mer tid til faglig jobbing. Det er blitt en bedre struktur på og tid til medisinhåndtering.

3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i forbedringsarbeidet?

Vi har kommet med mange forbedringsforslag. Vi har vært lojale i forhold til de tiltakene vi har bestemt oss for å gjennomføre. Vi har vært aktivt med i arbeidet med verdistrømsanalyser og annet analyseverktøy, og vi har vært aktive i arbeidet med 5S.


Publisert: 30.01.2017 13:08
Sist endret: 30.01.2017 13:11