Leanintervju - Ann Kristin Aasen

Innhold

Leanintervju - Ann Kristin Aasen1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet?
 
Det er blitt lettere å finne fram, vi har fått mer orden og oversiktlighet. Vi har et system som fanger opp mange små forbedringer, det er lettere å få gjort noe med disse småsakene. Vi har f. eks. laget en del enkle nye prosedyrer.
 
2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i tjenesten?
 
Vi har gjennomført verdistrømsanalyser på arbeidsdager og blitt mye mer effektive, slik at vi kan bruke mer tid på primærarbeid (som var en målsetting). Vi har gjennomført mange små forbedringer som til sammen gir stor effekt på tidsbruk.
 
3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i forbedringsarbeidet?
 
Vi er på utkikk etter muligheter for forbedringer og kommer med forslag. Tiltakene på tiltakslista blir fordelt på alle, og tavla er synlig for alle. Vi må være lojale og følge opp de tiltakene vi har bestemt.

Publisert: 23.02.2017 13:46
Sist endret: 23.02.2017 13:47