Leanintervju - Britt Jakobsen

Innhold

Intervju - Britt JakobsenBritt Jakobsen, teamleder Raufosstun

1. Hva har Lean og fokus på forbedringsarbeid betydd for din enhet?

Det har betydd veldig mye. Vi har fått et verktøy til å sette ting i system. Gjennomføring av 5S gjør at vi sparer tid, selv om system i sjampoflaskene ikke er noe som andre legger seg bort i. Men det vi virkelig blir kontrollert på, er kravene til kvalitet og kompetanse. Lean og Leanverktøy har vært en god hjelp til å sette kvalitetssikringen i system. Og system i kvalitetssikringen er veldig viktig. Vi må tenke kvalitet i alt vi gjør, 2-3 dager «sommel» er direkte tap for kommunen, som må betale sjukehusene for ekstra liggedøgn.
 
Arbeidet med Lean har også hatt en veldig positiv effekt på arbeidsmiljøet. Det har jeg fått tilbakemeldinger på i medarbeidersamtaler. Alle forslag blir hørt og tatt opp innen en uke. Her er det 35 stk. i rundturnus med stort behov for informasjonsdeling. Nå kan alle bare lese tiltaksplanen på Lean-tavla, dermed er de oppdatert.
 
2. Forbedringstavle og tavlemøter – hva betyr det for deg og din enhet?
 
Det betyr at vi hele tiden er i gang med et kontinuerlig forbedringsarbeid. Hvis noe ikke er utført innen fristene vi selv har satt, må du svare for deg. Alle blir satt krav til og «pushet» litt, også jeg som leder.
 
3. Hvilke erfaringer ønsker du som leder å dele med andre Leanledere?
 
a) Det er lurt å tenke gjennom hvem som skal være med på innføringskursrekka. Det er viktig at det er flere enn lederen som får et eierforhold til prosessen med innføring av Lean. Og det er vesentlig at lederen selv er ivrig! Leanveilederne våre har vært en heiagjeng og bidratt med sin entusiasme, det har vært en god hjelp.
 
b) Leanlederne møtes ca. to ganger i halvåret til Lean Lederforum. Jeg synes det har vært nyttig å delta der og høre hva andre har av utfordringer og hvordan de takler dem. Jeg er virkelig glad for at vi har fått muligheten til å begynne med Lean.
 
c) I vår enhet har vi vært nødt til å forholde oss til store omstillingsprosesser. Her har Lean og Lean-verktøy vært et godt hjelpemiddel. Da jeg startet i denne lederjobben tenkte jeg: Med all denne omstillingen – hvordan skal jeg få til å innføre Lean i tillegg? Nå tenker jeg: Med all denne omstillingen – hvordan skulle jeg klart meg uten Lean?

Publisert: 30.01.2017 12:54
Sist endret: 30.01.2017 12:55