Vildåsvegen - varsel om asfaltarbeid 1. og 2. juli 2019

Innhold

Vildåsvegen - varsel om asfaltarbeid 1. og 2. juli 2019

Asfaltarbeid i Vildåsvegen

Teknisk driftsavdeling informerer om asfaltarbeid i Vildåsvegen.

Mandag 1. og tirsdag 2. juli 2019 vil Vildåsvegen ha begrenset fremkommelighet mens asfaltarbeidene pågår. Asfaltarbeidet som utføres er legging av slitelag.

Redusert framkommelighet

Beboere og brukere av vegen må etter at asfalten er lagt kjøre omvegen om Egstad. Vegen åpnes for trafikk så snart asfalten kan trafikkeres.

Teknisk driftsavdeling beklager ulemper for brukere av vegen.


Publisert: 27.06.2019 14:37
Sist endret: 27.06.2019 14:37