Varsel om planoppstart og høring av planprogram: Kommunedelplan veg 2019 - 2023

Innhold

Offentlig ettersyn: Kommunedelplan veg, Vestre Toten kommune 2019 - 2023

Vestre Toten kommune har vedtatt at kommunedelplan veg 2019 - 2023 skal utarbeides. I henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser er planprogram utarbeidet. Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn, og er tilgjengelig på kommunens servicetorg på rådhuset og på Fyrverkeriet bibliotek, i tillegg til denne side.

Høringsuttalelser sendes:
Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss eller e-post til post@vestre-toten.kommune.no innen onsdag 24 . april 2019.

Uttalelsen merkes «Uttalelse 17/665»

Med hilsen
Bodil Kristin Evenstad
Driftssjef ved teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Vedlegg


Publisert: 15.03.2019 14:32
Sist endret: 15.03.2019 14:32