Status for bredbåndsutbygging i Vestre Toten: Utsettelse av tilbudsfrist

Innhold

Ny dato for tilbudsfrist

Fristen for utbyggerne til å levere tilbud er dessverre blitt utsatt flere ganger, og er nå satt til 29. november 2019. Årsaken til utsettelsen er forhold hos utbyggerne, som har bedt om ytterligere tid til å levere et tilbud som kommunene mener vil bidra til at flere får tilgang til høyhastighets bredbånd i de prioriterte områdene. Slik det ser ut nå kan det inngås avtale med utbyggere rundt årsskiftet, og oppstart av utbygging våren 2020.

Utbygging av bredbånd i Vestre Toten: Status pr. oktober 2019. Illustrasjon: Ukjent opphavsperson

Vestre Toten kommune, i samarbeid med Østre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Sammen med Østre Toten fikk Vestre Toten 0,8 millioner kroner fra Nkom (staten) og 4 millioner fra fylkeskommunen til lokal bredbåndsutbygging etter søknad i 2018. Kommunen har lagt til 2 millioner kroner, det samme som Østre Toten. Midlene vil ikke være tilstrekkelige til å dekke behovet i kommunen, men vil være et skritt mot bedre bredbåndsdekning i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Felles regional anbudskonkurranse

Øvrige kommuner i Gjøvikregionen har også fått økonomiske midler til å støtte bredbåndsutbygging. Kommunene vil derfor samarbeide om en felles anbudskonkurranse med målsetting om å tilby flest mulig husstander tilfredsstillende bredbåndsdekning, med planlagt oppstart våren 2020.


Publisert: 16.10.2019 09:16
Sist endret: 16.10.2019 09:16