Styringsdokument 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Innhold

Styringsdokument 2019

Vestre Toten kommunes styringsdokument med årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Vestre Toten kommunes styringsdokument med årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. I henhold til kommunelovens §44-45 legges innstilling til kommunestyret ut til alminnelig ettersyn fra onsdag 28. november 2018.

Dokumentene er lagt ut i Fyrverkeriet bibliotek på Raufoss, i rådhusets ekspedisjon og her på kommunens hjemmeside. Kommunestyrets behandling skjer 13.12.2018.

Leif Waarum
Ordfører

Vedlegg


Publisert: 28.11.2018 08:59
Sist endret: 28.11.2018 08:59