Sommerskole Vestre Toten 2021

Sommerskolen er et gratis tilbud for elever i 1. - 10. trinn bosatt i Vestre Toten kommune. Informasjon, program og påmelding finner man her.

Innhold

Om sommerskolen

Vestre Toten kommune har søkt om og fått statlige midler for å drive sommerskole i år. Sommerskolen er et gratis tilbud for elever bosatt i Vestre Toten kommune som går i 1. - 10. trinn våren 2021.

Sommerskolen er utviklet for å gi et positivt sosialt og læringsfremmende tilbud til elever i Vestre Toten, utover det ordinære skoleåret. Det er lagt opp til varierte tilbud på varierte læringsarenaer.

Sentralt for alle tilbudene står kommunens verdier i arbeid med barn og unge: trygghet, respekt, inkludering og mestring.

Sommerskole Vestre Toten 2021. Design: Jørn Melnes. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Sommerskolen blir i hovedsak avholdt uke 25 og 26, med noen få unntak.

Kurstilbud og påmelding

Påmeldingsskjema for elever i 1. - 10. trinn bosatt i Vestre Toten kommune.

For påmelding, send epost til følgende epostadresse: sommerskole@vestre-toten.kommune.no med følgende informasjon: 

  • Skole
  • Elev
  • Trinn våren 2021
  • Foresatte (navn, telefon og epost)
  • Ønsket sommerskoletilbud (prioritert rekkefølge)
  • Ønsker eventuelt å stå på venteliste
  • Behov for spesiell tilrettelegging
  • Behov for skyss

Eventuelt kan man fylle ut og returnere følgende utfyllbare påmeldingsskjema til overnevnte epostadresse. 


Påmeldingsfrist mandag 7. juni 2021

Sommerskoletilbud 1. - 4 . trinn

1. - 4. trinn Bøverbru skole

Uke 25

Mandag 21. juni

Frilufts-camp. Tar bussen til Raufoss. Skal være ute.

 

Tirsdag 22. juni

Besøk av kunstlærer. Aktiviteter på skolen.

 

Torsdag 24 juni

Sommersprell med Vitensenteret. Forsøk på skolen.

Uke 26

Tirsdag 29. juni

Film. Tar bussen til Raufoss. Aktiviteter i etterkant.

 

Torsdag 1. juli

Besøk av dans- og teaterpedagoger. Aktiviteter på skolen.

1. - 4. trinn Korta skole

Uke 25

Tirsdag 22. juni

Frilufts-camp. Skal være ute.

 

Onsdag 23. juni

Besøk av dans- og teaterpedagoger. Aktiviteter på skolen.

 

Fredag 25. juni

Sommersprell med Vitensenteret. Forsøk på skolen.

Uke 26

Mandag 28. juni

Besøk av kunstlærer. Aktiviteter på skolen.

 

Tirsdag 29. juni

Film. Aktiviteter i etterkant.

 

Onsdag 30. juni

Besøk av dans- og teaterpedagoger. Aktiviteter på skolen.

 

Torsdag 1. juli

Frilufts-camp. Skal være ute.

 1. - 4. trinn Raufoss skole

Uke 25

Tirsdag 22. juni

Film. Aktiviteter i etterkant.

 

Onsdag 23. juni

Besøk av kunstlærer. Aktiviteter på skolen.

 

Torsdag 24. juni

Besøk av dans- og teaterpedagoger. Aktiviteter på skolen.

 

Fredag 25. juni

Frilufts-camp. Skal være ute.

Uke 26

Tirsdag 29. juni

Besøk av dans- og teaterpedagoger. Aktiviteter på skolen.

 

Onsdag 30. juni

Frilufts-camp. Skal være ute.

 

Torsdag 1. juli

Sommersprell med Vitensenteret. Forsøk på skolen.

 1. - 4. trinn Reinsvoll skole

Uke 25

Tirsdag 22. juni

Film. Tar bussen til Raufoss. Aktiviteter i etterkant.

 

Torsdag 24. juni

Besøk av kunstlærer. Aktiviteter på skolen.

Uke 26

Mandag 28. juni

Besøk av dans- og teaterpedagoger. Aktiviteter på skolen.

 

Tirsdag 29. juni

Frilufts-camp. Tar bussen til Raufoss. Skal være ute.

 

Fredag 2. juli

Sommersprell med Vitensenteret. Forsøk på skolen.

 1. - 4. trinn Thune skole

Uke 25

Mandag 21. juni

Besøk av kunstlærer. Aktiviteter på skolen.

 

Onsdag 23. juni

Frilufts-camp. Tar bussen til Raufoss. Skal være ute.

 

Fredag 25. juni

Besøk av dans- og teaterpedagoger. Aktiviteter på skolen.

Uke 26

Tirsdag 29. juni

Film. Tar bussen til Raufoss. Aktiviteter i etterkant.

Vitensenteret kommer til Thune i høstferien. Egen påmelding senere.

Sommerskoletilbud 5. - 10. trinn

5. - 7. trinn: Forskerfabrikkens Sommerlab

Uke 25

Mandag 21. til fredag 25. juni.

Sted:
Vestre Toten ungdomsskole 

Kort beskrivelse:

Her blir det eksperimenter, bygging av maskiner,
forskning og en kriminalsak som skal løses.

5. - 7. trinn: Aktivitetsskole

Uke 26

Mandag 28. til torsdag 1. juli.

Oppmøte og avslutning på Raufoss

Kort beskrivelse:

Her blir det ulike spennende aktiviteter. Vi kan nevne Totenbadet, villmarks-camp, gokart og kokkekamp.

5. - 7. trinn: Superheltverksted

Uke 28

Mandag 12. juli

Biblioteket

Tegneseriekurs med Josef Yohannes, forfatteren av Urban Legend.

8. - 10. trinn: Aktivitetsskole

Uke 25

Mandag 21. til torsdag 24. juni

Oppmøte og avslutning på Raufoss

Kort beskrivelse:

Her blir det ulike spennende aktiviteter. Vi kan nevne paintball, fem-kamp, gokart og kokkekamp

7. - 10. trinn: Minecraft

Uke 26

Mandag 28. til fredag 1. juli

Oppmøte og avslutning på Raufoss

Kort beskrivelse:

Utforsk, planlegg og bygg. Skap et digitalt samfunn.

7. - 10. trinn: Teater

Uke 26

Mandag 28. til fredag 1. juli

Oppmøte og avslutning på Raufoss

Kort beskrivelse:

Improteater og teatersport, med innslag av skuespillerteknikk, karakterarbeid, stemmebruk, bevegelsesforming med mer.

Praktisk informasjon

Oppmøtetid og oppmøtested kommer fram i beskrivelsen av det enkelte tilbudet.

Noen av sommerskoletilbudene er lagt opp slik at elever blandes på trinn, men ikke skoler. Andre opplegg er lagt opp slik at elever blandes på trinn OG skoler. Dette vil komme fram i beskrivelsen av det enkelte tilbudet.

Alle som får plass på et sommerskoletilbud, vil motta et informasjonsskriv med praktisk informasjon og kontaktinformasjon.

Sommerskolen er åpen for alle elever. Dersom eleven har behov for spesiell tilrettelegging må det skrives i påmeldingen.

Hvordan får du plass?
Påmelding skjer via søknadsskjema. Sett kryss for aktiviteten/aktivitetene du vil melde på. Om det er flere søkere enn plasser, vil det foretas en trekning om hvem som får plass.

Alle som får tilbud om plass får beskjed med utdypende informasjon.

Hvordan kommer elever seg til og fra?

  • Elever på 1. - 4. trinn har oppmøte på nærskolen.
  • Elever på 5. - 10. trinn møter direkte på aktiviteten.

Foreldre har i utgangspunktet ansvaret for at eleven møter opp på aktiviteten og kommer seg hjem. Dersom skyss ikke kan ordnes, skrives det i påmeldingen. Kommunen vil organisere transport for disse elevene.

Kontakt og kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til: 

Tonje Bergum Jahr, lektor

Sommerskolen og smittevern

Den pågående pandemien påvirker også planleggingen og gjennomføringen av årets sommeraktivitet. Vi ber deg derfor følge godt med her på nettsiden og kommunens facebookside gjennom våren og sommeren, da det kan komme endringer på kort varsel.

Under gjennomføringen av sommeraktiviteter vil hvert kurs ses på som en kohort. Det betyr at elevene kun er sammen med elever og ledere fra sitt kurs gjennom uken. Hvert kurs har egne rom, toaletter, oppmøte- og uteområder. Det er ekstra stort fokus på håndhygiene. Vi må hele tiden vurdere å tilpasse aktiviteter og kohortstørrelser etter smittetrykk.

Skulle smitte situasjonen bedre seg fra dagens situasjon vil vi kunne øke kapasiteten på kursene og tilby plass til elever som evt. står på venteliste.

Alle ansatte har fått innføring i smittevernstiltak.

Vi ber alle som har symptomer på Covid-19 om å holde seg hjemme og gi beskjed til leder.

Grunnskolesjefen orienterer

Grunnskolesjef Ivar M. Jahr informerer om Sommerskolen 2021


Publisert: 27.05.2021 10:46
Sist endret: 31.05.2021 12:23