Søknad om legatmidler - Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond

Innhold

Søknad om legatmidler for Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond

Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten Kommune. Aldersgrense er 18 år. Søker kan fylle 18 år, det året det søkes i.

Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeids tiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede, eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging.

Det må fremgå av søknaden at det er søkt andre instanser om midler til samme formål.

Søknadsskjema og kontakt

Elektronisk søknadsskjemaRagna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond - Søknad om midler

Det elektroniske søknadsskjemaet finner man under skjemaparken Søknader og skjema på Vestre Toten kommunes nettside, eller i papirform ved henvendelse i resepsjonen. Søknaden sendes Vestre Toten Kommune, Kultur v/ Anne Linn Dambråten, p.b. 84, 2831 Raufoss. Søknadsfristen er 24. mai 2019.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til styrets leder Guri Skaug Olsen tlf: 481 84 730, eller på e-post til Anne Linn Dambråten: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no.


Publisert: 14.05.2019 14:46
Sist endret: 14.05.2019 14:46