Skoleskyss for Vestre Toten ungdomsskole

Innhold

Skoleskyss for Vestre Toten ungdomsskole fra august 2019

I forbindelse med at Reinsvoll Ungdomsskole og Raufoss Ungdomsskole slås sammen til Vestre Toten Ungdomsskole fra skolestart 2019 vil det bli endringer i skyssopplegget.

Vestre Toten ungdomsskole bruker samme holdeplass som Raufoss videregående skole, denne ligger ved Raufosshallen. Detaljerte ruter vil være søkbare på en-tur.no fra 1.mai (bruk Raufoss videregående som holdeplass ved reisesøk). Skolestart er 08.30 alle dager. Skoleslutt er 14.00 alle dager bortsett fra onsdag, da slutter skolen 14.35. Legg derfor merke til at det er andre avgangstider på onsdag ettermiddag.

Tilbakemeldinger på skyssopplegget rettes til Mona E. Engh ved Opplandstrafikk (ekstern lenke - opplandstrafikk.no)

Busstabeller og infoskriv


Publisert: 06.06.2019 13:48
Sist endret: 06.06.2019 13:48