Ferdigstilt opprustning av Skogheimstien gang- og sykkelsti, Raufoss

Innhold

Ferdigstilt opprustning av gang- og sykkelsti

Opprustningen av Skogheimstien gang- og sykkelsti ved Korta skole er ferdigstilt, og ble åpnet igjen torsdag 15. august 2019. Velkommen til ferdsel og benyttelse.

Skogheimstien gang- og sykkelsti ved Korta Skogheimstien gang- og sykkelsti ved Korta Skogheimstien gang- og sykkelsti ved Korta

Tidligere annonsering: Skogheimstien stenges i sommer

Skogheimstien ved Korta skole, Raufoss stenges fra 7. mai og fram til skolestart grunnet opprusting

I forbindelse med opprusting av Skogheimstien til 3 meters bredde, rekkverk og nytt gatelys, så vil Skogheimstien være stengt fra 7. mai 2019 og fram til skolestart i august 2019.

Berørte parter bes om å følge Østvollvegen eller andre veger rundt i anleggsperioden.

Vennlig hilsen
Vestre Toten Kommune

Kartillustrasjon

Skogheimstien stenges fra 7. mai 2019


Publisert: 16.08.2019 09:39
Sist endret: 18.08.2019 17:59