Markering av nye lokaler for Ihle barnehage

Innhold

Festdag for Ihle barnehage

Den offisielle åpningen av de nye barnehagelokalene ble arrangert torsdag 7. mars 2019. 

Den offisielle åpningen av de nye barnehagelokalene ble arrangert torsdag 7. mars 2019.

Hele denne dagen var en festdag for alle i barnehagen. Alle barna hadde pølsefest på formiddagen, flagg var hengt ut og det var pyntet både ute og inne med ballonger. På den offisielle markeringen var det de eldste barna som deltok. De hadde oppgaven med å holde det lange røde silkebåndet og klippe den over. Etterpå var de med på å spise marsipankake sammen med gjester og besøkende.

Fra kommunen kom ordfører Leif Waarum, barnehagesjef Gunn Roterud, eiendomssjef Ole Petter Bergersen og rådmann Bjørn Fauchald. Kari Anne Haug kom fra Ihle i vekst, og det var representanter fra barnehagens styre. Entrepenør var dessverre forhindret fra å stille. Det ble holdt taler fra barnehagestyrer Kristin Granberg, ordføreren, barnehagesjefen og Ihle i vekst. Det var også omvisning i lokalene.

Kommentar fra barnehagestyrer Kristin Granberg:
«I min tale roste jeg de ansatte som har vist en fantastisk evne til å være løsningsorienterte, å ha fokuset hele tiden på å lage en god barnehage, selv med kummerlige arbeidsfasiliteter. Uten garderober, arbeidsplasser og veldig trangt om plassen har de sjelden klaget. Men vi nyter å ha kommet opp fra kjelleren og med masse vinduer og lys ☼

Jeg takket også Vestre Toten kommune for viljen til å satse på fortsatt liv i lokalene og for å gi oss muligheten til å fortsette driften vår i nye lokaler. Jeg sa også at det hadde hele tiden vært et godt samarbeid med entrepenør og eiendomsavdelingen, og at barnehagen har fått være deltakende i hele prossessen. Nå skal vi fortsette jobben med å lage en barnehage som skal være et godt sted for barn å være, full av lek, vennskap og trivsel.

På ettermiddagen denne festdagen ble alle foreldre inviterte på kaker og kaffe, og vi hadde fullt hus☺»

Bilder fra markeringen

Markering av nye lokaler for Ihle barnehage - bilde 1. Publisert med tillatelse. Markering av nye lokaler for Ihle barnehage - bilde 2. Publisert med tillatelse.
Snorklipping og jubeldag! Alle bildene er publisert med tillatelse. Foto: Vestre Toten kommune

Barnehagetjenesten i Vestre Toten kommune


Publisert: 12.03.2019 12:09
Sist endret: 12.03.2019 12:09