Månedlig fakturering av kommunale avgifter

Innhold

Månedlig fakturering av kommunale avgifter.

Vestre Toten kommune fakturerer fire ganger i året. Ønsker du månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter for din bolig, kan du gjøre det ved å kontakte oss via MinEiendom, via e-post post@vestre-toten.kommune.no eller telefon 61 15 33 00.

Fra 01.01.19 endrer kommunen forfall på kommunale avgifter

  • Kvartalsvis faktura har forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.
  • Månedlig faktura har forfall 20. hver måned.

Om månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter for bolig

Mulighetene for månedlig fakturering gjelder bare boligeiendommer, og ikke hytter. Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering:

  • De som ber om månedlig faktura mellom 20. januar og 20. mars, vil få månedlig faktura fra og med april.
  • De som ber om månedlig faktura mellom 20. april og 20. juni, vil få månedlig faktura fra og med juli.
  • De som ber om månedlig faktura mellom 20. juli og 20. september, vil få månedlig faktura fra og med oktober.
  • De som ber om månedlig faktura mellom 20. oktober og 20. desember, vil få månedlig faktura fra og med januar.

Ønsker man å endre til månedsfaktura, bør eventuell utestående restanse gjøres opp først. Dette gjelder fakturaer som har forfalt og som man har mottatt purring/inkassovarsel på. Ta kontakt med innfordringsavdelingen for å gjøre avtale om oppstart av månedlig fakturering.

Vannmålere
Vannmåleroppgjøret kommer på faktura for februar.

Septik
Tømmegebyr i forbindelse med septikanlegg kommer på faktura for november.

Hva skjer etter at jeg har gitt beskjed om at jeg ønsker månedlig faktura?

Du vil få en bekreftelse fra kommunen. I meldingen står det fra hvilken dato månedlig fakturering er innvilget. 

AvtaleGiro og eFaktura

Vi anbefaler deg å opprette e-faktura i nettbanken din
Å be om månedlig fakturering, påvirker ikke måten du faktureres på. Har du tidligere fått faktura i posten/Altinn, vil dette videreføres. Vi anbefaler imidlertid alle til å gå inn i nettbanken og opprette elektronisk fakturering eller avtalegiro.

Når du oppretter avtalegiro eller e-faktura, vil denne tre i kraft fra neste faktura. Gå inn på AvtaleGiro og eFaktura for mer informasjon.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å gå tilbake til kvartalsvis fakturering?

Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura, må du kontakte kommunen via MinEiendom på kommunens hjemmeside, på telefon 61 15 33 00 eller e-post post@vestre-toten.kommune.no.

Minner om at man ikke skal sende fødsels- eller personnummer dersom man bruker e-post.


Publisert: 17.12.2018 08:46
Sist endret: 17.12.2018 08:46