Lokalmiljømodellen

Har du hørt om Lokalmiljømodellen? Les her om re-/habiliteringsmodellen, informasjonsmøte og tilbud om å søke ditt barn inn på et tre ukers opphold i 2020.

Innhold

Hva er Lokalmiljømodellen?

Lokalmiljømodellen (LMM) er en godt utprøvd og vellykket modell for samhandling og kontinuitet innenfor habilitering. LMM skal bidra til utvikling av lokale tiltak og kompetanse for å bedre oppfølgingen etter opphold ved Beitostølen Helsesportsenter.

Lokalmiljømodellen. Foto: Beitostølen Helsesportsenter (BHSS)

Målgruppen for barn og ungdom 5-17 år: Målgruppen er barn og ungdom med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Det overordnete målet med det intensive habliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø.

Litt om organisering og innholdet: Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på to til tre uker, det legges vekt på valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag og kveldstid.

Hvordan søke/henvisning

BHSS har avtale med Helse Sør- Øst, helse Midt og Helse Vest. Deltakere som hører til disse helseforetakene kan søke om rehabiliteringsopphold på BHSS. Vi søker i denne omgang om gruppehold fra Gjøvik / Toten-området.

Muligheter for støtte gjennom Nav: Dette vil du få du mer informasjon om på møtet.

Vi er så heldige at Beitostølen Helsesportsenter har satt av tre ukers opphold til oss på Gjøvik i 2020. Ønsker du å vite mer om oppholdet og hvordan man søker og hva man kan søke på så møt opp på informasjons møte i Gjøvik kommune 7. mai 2019 klokken 15.00 til 17.00.

Det serveres kaffe og noe å bite i.

Fint om dere kan gi beskjed om dere kommer på informasjonsmøte innen 2. mai til:

Lenker og media


Publisert: 24.04.2019 09:44
Sist endret: 24.04.2019 09:44