Leie av skolelokaler 2019/2020

Innhold

Leie av skolelokaler

Skolekontoret informerer
Foreninger, lag og organisasjoner som ønsker å leie lokaler ved skolene i Vestre Toten kommune for skoleåret 2019/2020, sender søknad om dette til de respektive skolenes rektorer innen 11. juni 2019. Oversikt over grunnskoler i Vestre Toten kommune med tilhørende kontaktinformasjon finner man her.

Det er i søknaden ønskelig med en beskrivelse av hvordan det arbeides med sentrale verdier som trygghet, inkludering, respekt og mestring i arbeid med barn og unge i Vestre Toten kommune.

Vennlig hilsen
Skolekontoret, Vestre Toten kommune


Publisert: 24.05.2019 09:30
Sist endret: 24.05.2019 09:30