Jakkemerke utviklet i Vestre Toten skal revolusjonere språkopplæring

Innhold

Arbeidstrening med jakkemerke

- Når jeg går med jakkemerket ser kundene at jeg holder på å lære norsk. Da snakker de saktere så jeg forstår, forteller Hesham Almassri fra Syria som nå har språk- og arbeidstrening i frukt og grøntavdelingen på Kiwi Reinsvoll.

Jakkemerke skal revolusjonere språkopplæring. Foto: Line Fosser Vogt / NRK
LÆRER: 53 år gamle Hesham Almassri fra Homs i Syria lærer norsk mens han jobber i frukt og grøntavdelingen på Kiwi Reinsvoll. Foto: Line Fosser Vogt / NRK. Buttondesign: Jørn Melnes, Vestre Toten kommune.


Jakkemerket med påskriften «SNAKK MED MEG - JEG LÆRER NORSK» er et samarbeidsprosjekt mellom Kompetanse Norge, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og voksenopplæringen på Vestre Toten. Kommunen er den første i landet som tar i bruk virkemiddelet for å bedre språkopplæringen.

Kun positive tilbakemeldinger

Voksenopplæringssjef Per Olav Strande sier erfaringene med jakkemerket og arbeidstreningen er svært gode i Vestre Toten. I dag har kommunen åtte deltakere ute i arbeidstrening.

- Det er enkelt å ha på seg og billig å produsere, forteller voksenopplæringssjef, Per Olav Strande.

Erfaringer fra språkundervisning viser at det ofte er vanskelig å øve på språket i naturlige settinger. I Vestre Toten har alle deltakere i voksenopplæringen de siste månedene brukt jakkemerket.

- Merker dere progresjon?

- Ja, det gjør vi. De får både teoretisk bakgrunn på skolen og språktrening ute i det daglige. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Både fra dem som bruker jakkemerket og andre, forteller han.

Jakkemerke. Foto: Line Fosser Vogt / NRK. Buttondesign: Jørn Melnes
Jakkemerket SNAKK MED MEG - JEG LÆRER NORSK. Foto: Line Fosser Vogt / NRK. Buttondesign: Jørn Melnes, Vestre Toten kommune.

Media

Artikkelen ble opprinnelig publisert på nrk.no onsdag 5. oktober 2018. Les hele saken her: 


Publisert: 05.10.2018 10:38
Sist endret: 05.10.2018 10:38