Invitasjon til informasjonsmøter for 78-åringer i Vestre Toten

Innhold

Trivsel og trygghet

Fysio/ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune satser på forebyggende og helsefremmende tiltak for seniorene våre. Vi har ulike tiltak, der målet er å bidra til størst mulig trivsel og trygghet hos våre seniorer, samt at flere vil kunne være aktive og deltakende i egne liv lengst mulig.

Nå i oktober inviterer vi nok en gang til informasjonsmøter, for alle i kommunen som fyller 78 år dette året. Møtene arrangeres i år 4. oktober og 11. oktober klokken 11.00-14.00 på Frivilligsentralen på Raufoss. Alle 78-åringer vil motta invitasjon i posten, og vi ønsker at flest mulig melder seg på!

Invitasjon til informasjonsmøte for 78-åringer i Vestre Toten. Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes

Det er gratis å delta, og det vil også bli gratis matservering.

Aktuelle temaer

På informasjonsmøtet tar vi opp aktuelle temaer for livet i dag og for tiden som kommer. Aktuelle temaer er blant annet:

  • Kommunale tilbud og tjenester
  • Boligforhold
  • Hjelpemidler
  • Helse
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Sosiale aktiviteter
  • Demens, ernæring
  • Kosthold

Det blir det mulighet for å stille spørsmål og snakke med ulike fagpersoner i kommunen. Dette er et forebyggende tiltak, så selv om seniorene i dag føler seg friske og er uavhengig av hjelp, vil de få opplysninger som kan komme til nytte i fremtiden.

Vennlig hilsen
Fysio/ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune
Nettside: Fysio/ergoterapitjenesten


Publisert: 16.09.2019 14:41
Sist endret: 16.09.2019 14:41