Høring: Endring av forskrift om politivedtekter for Vestre Toten kommune

Innhold

Offentlig høring

Formannskapet vedtok i møte 23.01.2019 å sende forslag til endring av politivedtektene ut på offentlig høring. Endringer i politivedtektene ligger vedlagt sammen med saksframlegg og vedtak i formannskapet.

Endringene er tuftet på Politidirektoratets utarbeidelse av ny normalvedtekt for kommunene.

Frist for innspill

Frist for innspill /merknader til politivedtektene må være kommunen i hende innen mandag 18. mars 2019, og merknadene sendes til:

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 Raufoss  

Eventuelt ved å bruke følgende epostadresse: post@vestre-toten.kommune.no

Vedlegg


Publisert: 28.01.2019 13:01
Sist endret: 28.01.2019 13:01