Høring: Søknad om støtte til bredbåndsutbygging 2019. Frist for innspill: 13. mai

Innhold

Bredbåndsutbygging 2019

Søknad om støtte til bredbåndsutbygging
I vårt samfunn er akseptabel bredbåndskapasitet en viktig forutsetning for at dagliglivet for våre innbyggere skal fungere. I kommunene Vestre Toten og Østre Toten er det fortsatt noen områder som har mangelfull dekning og dårlig bredbåndskapasitet. Disse to kommunene har planer om også i år å fremme en felles søknad for å få bedre og mer stabile bredbåndstilbud. Søknaden planlegges fremmet medio mai 2019.

Om tilskuddsordningen

Ordningen skal bidra til alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å søke om støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, eller der det ikke er planlagt kommersiell utbygging i de nærmeste årene. Områdene det søkes for er områder uten grunnleggende tilbud (under 4 Mbit/s) og områder mellom 4 – 30 Mbit/s.

NKOM administrerer tilskuddsordningen, og kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler innen fristen som er satt til 15. mai 2019. Det er ØstreToten kommune som er formell søker for de to Toten-kommunene.

Vestre Toten kommune har etter vurderinger basert på dekningskart, kommet til at det i denne søknadsrunden vil bli søkt om tilskudd til utbygging i følgende områder: 

  • Morterudenga/Kjelsrud, Solvoll/Skjerrdalen, Heksumhøgda og Sivesindhøgda samt fra Bruflat og nordover.

Innspill og kontaktinformasjon

Blant kravene til søknaden er at plan for utbygging skal bekjentgjøres på kommunenes hjemmeside en måned før søknadsfristen.

Bedrifter, innbyggere og andre som ønsker å uttale seg må sende innspill pr. e-post til post@vestre-toten.kommune.no merket «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2019» innen 13. mai 2019.


Publisert: 07.05.2019 11:58
Sist endret: 07.05.2019 15:31