Høring - ny lokal forskrift om jakt og fangst av bever, og forvaltningsmål for bever i Vestre Toten kommune

Innhold

Forskrift og forvaltningsmål

Den 15. mai 2017 kom det en ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften forenkler forvaltningen og det åpnes for at bever forvaltes mer likt småvilt. Det er ikke lenger et krav om at kommunen skal godkjenne vald for bever eller tildele fellingskvote.

Ny forskrift om forvaltning av bever setter krav til at kommunen må vedta mål for forvaltningen av bever i kommunen. For å ha beverjakt i kommunen må det også vedtas en lokal forskrift som åpner for jakt og fangst av bever i kommunen.

Vilt- og innlandsfiskenemda har i sak 4/19 derfor vedtatt å sende ut på høring forslag til Målsetting for forvaltning av bever i Vestre Toten kommune, og forslag til Forskrift om jakt og fangst av bever i Vestre Toten kommune - se vedlegg nederst på denne side.

Frist for innspill og kontaktinformasjon

Frist for innspill til høringen settes til 1. desember 2019. Eventuelle merknader eller innspill til høringen kan sendes:

Vedlegg og nasjonal forskrift

Høringsdokumenter:


Publisert: 20.09.2019 13:31
Sist endret: 20.09.2019 13:31