Høring: Reguleringsplan for Slåtten (Rudslåtten 32-34), Raufoss

Innhold

Reguleringsplan for Slåtten (Rudslåtten 32-34), Raufoss

Utvalg for teknisk drift og plansaker vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for «Slåtten» ut til offentlig høring under forutsetning av at noen endringer gjøres i plandokumentene. Endringer er nå gjort i plan forslaget og ligger vedlagt sammen med saksframlegg og vedtak i Utvalg for teknisk drift og plansaker. Planen tilrettelegger for tett boligbebyggelse.

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål om planene på ByLab sitt lokale på Amfi Raufoss torsdag 29. november. Kommunens representanter er tilstede fra klokken 12.00, og representanter fra utbyggerne vil også være tilstede fra klokken 16.00 til klokken 18.00.

Spørsmål om saken kan stilles til undertegnede. Merknader må være oss i hende innen onsdag 9. januar 2019.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes:

Vestre Toten kommune
Plan
Postboks 84
2831 Raufoss

Eventuelt pr. epost: post@vestre-toten.kommune.no

Med hilsen
Anne Merethe Andresen, arealplanlegger 

Fakta

Området ligger i Vestrumenga på Raufoss, rett sør for Vestrumenga barnehage. Se oversiktskart under.

Rudslåtten 32-34, Raufoss

Området er avsatt til boliger og friområde i kommuneplanen, og er i tråd med denne. Østre del inngår i planen for Vestrumenga barnehage(0529100), men endrer ikke formålet.

Det er Feste Kapp AS som har utarbeidet forslaget på vegne av Betonmast Hære Rotstigen Salg AS.

Vedlegg

Illustrasjoner 1 - 5

Reguleringsplan for Slåtten (Rudslåtten 32-34), Raufoss Reguleringsplan for Slåtten (Rudslåtten 32-34), Raufoss Reguleringsplan for Slåtten (Rudslåtten 32-34), Raufoss Reguleringsplan for Slåtten (Rudslåtten 32-34), Raufoss Reguleringsplan for Slåtten (Rudslåtten 32-34), Raufoss


Publisert: 28.11.2018 09:56
Sist endret: 28.11.2018 09:56