Gang- og sykkelveg mellom Gjestrumfeltet - Kluftvegen, Bøverbru oppgraderes fra uke 27

Innhold

Gang- og sykkelveg mellom Gjestrumfeltet - Kluftvegen, Bøverbru oppgraderes fra uke 27

Gjestrumfeltet - Kluftvegen

Teknisk driftsavdeling informerer om at gang- og sykkelvegen mellom Gjestrumfeltet og Kluftvegen på Bøverbru oppgraderes. Det vil fra uke 27 og fremover pågå anleggsarbeider og vegen vil være stengt for all trafikk.

Gang- og sykkelvegen oppgraderes med nytt bærelag og asfalt. Gatelys blir montert på strekning som mangler dette og eksisterende gatelyse i Kluftvegen oppgraderes. Gående og syklende må mens arbeidene pågår benytte alternative veger. 

Oppgradering i skoleferien

Tidsrom for gjennomføring av arbeidene er lagt til perioden med skoleferie. Gang- og sykkelvegen er planlagt gjenåpnet til skolestart.


Publisert: 27.06.2019 13:50
Sist endret: 27.06.2019 13:50