Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Innhold

Husk å søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Mange som ikke søker.
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere!
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her gir vi også informasjon om viktige endringer i forskriften som gir effekt fra søknadsåret 2019.

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser.
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 100 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019.

Sentralledd har tidligere frist.
Merk at sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Må være registrert i Frivillighetsregisteret.
Alle mottakere av mva. kompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2019. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. 

Merk: Husk at registrering kan ta litt tid.

Hilsen
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Om Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et direktorat og tilsynsorgan underlagt Kulturdepartementet. Etaten var inntil 1. januar 2005 kjent som Lotteritilsynet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001 for å kontrollere norske pengespill. I forbindelse med at lov om stiftelser av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005 overtok etaten fylkesmennenes tilsynsansvar med stiftelser.

Tilsynet har sitt hovedkontor i Førde i Sogn og Fjordane.


Publisert: 07.06.2019 10:37
Sist endret: 07.06.2019 10:37