Feriestenging for skolefritidsordningen (SFO) for sommeren 2019

Innhold

Feriestengning for skolefritidsordningen (SFO) for sommeren 2019

SFO sommeren 2019

Skolekonteret informerer
Skolefritidsordningen (SFO) holder feriestengt i ukene: 28, 29, 30 og 31 sommeren 2019.

God sommer.

Hilsen
Skolekontoret og skolefritidsordningen, Vestre Toten kommune


Publisert: 24.05.2019 09:42
Sist endret: 24.05.2019 09:42