Felles satsing på god oppvekst i Vestre Toten: Invitasjon til grendemøter

Innhold

Felles satsing for god oppvekst

Hva mener du er viktig for at barn og unge i Vestre Toten skal ha en god oppvekst? Vi ønsker å høre din mening.

Som en del av folkehelsearbeidet i Vestre Toten kommune, ønsker vi å styrke samspillet mellom kommunale tjenester, foresatte, frivillige og politikere gjennom en felles satsing for god oppvekst i kommunen.

Hva skal til for at barn og unge skal ha en god oppvekst i Vestre Toten? Vi vil vite hva du tenker, og inviterer til grendemøter der vi ber deg komme med innspill til hvilke verdier og holdninger som skal prege arbeidet med barn og unge. Inviter gjerne med deg andre du kjenner, som er opptatt av barn og unge, og engasjert i deres oppvekst i kommunen vår. Så tar vi en felles dugnad for å stå sammen om en trygg oppvekst og bli enda bedre på å se hverandre i kommunen vår.

  • VI SER HVERANDRE I VESTRE TOTEN har opprettet egen facebookside (eksten nettside - krever innlogging)

Tid og sted for grendemøtene

Grendemøtene avholdes slik:

  • 13. mars Thune skole kl. 18.30-20.00
  • 20. mars Bøverbru skole kl. 18.30-20.00
  • 27. mars Reinsvoll skole kl. 18.30-20.00
  • 3. april Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss kl. 18.30-20.00

Velkommen!

Arrangør: Rektorer, FAU og oppvekstgruppe folkehelse
Servering: Gratis kaffe og kringle

Med hilsen
Vestre Toten kommune ved barnehage, skole, voksenopplæring, helse, omsorg, kultur, utviklingsenheten, folkehelse og Utvalg for velferd og opplæring


Publisert: 22.02.2019 15:10
Sist endret: 22.02.2019 15:10