Endring i kontaktinformasjon for Helfo og helsenorge.no

Innhold

Veiledning helsenorge.no

800HELSE vil få nytt navn og nummer i 2019 og endringen vil tre i kraft fra 27. januar 2019.

Nytt navn: Veiledning helsenorge.no
Nytt nummer: 23 32 70 00.

Helfo veiledning for helseaktører

Helfo veiledning for helseaktører vil også få nytt nummer med virkning fra 27. januar 2019.

Nytt nummer: 23 32 70 40

Kontakt

For spørsmål av praktisk art, ta kontakt med prosjektleder Rune Kamperud i Helfo på 952 23 427 eller rune.kamperud@helfo.no.

Vennlig hilsen
Helfo


Publisert: 25.01.2019 09:55
Sist endret: 25.01.2019 09:55