Egenandel for fysioterapi fra 1. januar 2021

Innhold

Egenandel for fysioterapi

Fra 1. januar 2021 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i hjemmet og for deltakelse i gruppetreninger i Vestre Toten kommune. Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Dette har ikke vært igangsatt tidligere. Kommunestyret har tidligere vedtatt at innkreving av egenandeler skulle iverksettes.

Hvem skal betale og ikke betale egenandel?

Hvem skal betale egenandel?

  • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel?

  • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem.
  • Pasienter med godkjent yrkesskade.
  • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis hverdagsrehabilitering og rehabiliteringsteam.
  • Når man har oppnådd frikort for egenandelstak 2. P.t. kr 2176,- kr

Hva dekker egenandelskort 2?

Egenandelskort 2 gjelder for behandling hos fysioterapeut, psykolog, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private opptreningsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.

Hva skal du betale?

Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt. For året 2020 er egenandelene for de mest brukte takster slik:

Type behandling

Egenandel

Undersøkelse første gang

185,-

Behandling 20 min

131,-

Behandling utover 20 min per påbegynte 10 min.

40,-

For pasienter over 16 år med tilbud om trening i grupper som “Stødige steg” og “Tung i pusten” vil denne taksten være gjeldende:

Behandling i gruppe; 60 minutter

102,-

 

Hvis pasienter uteblir fra timen uten varsel, vil det bli avkrevet et gebyr tilsvarende egenandel.

Hvordan skal egenandelen betales? ·

  • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.
  • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak 2 for frikort, kr 2176,-, skal du ikke betale egenandeler.
  • For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se hjemmesiden til HelseNorge (ekstern lenke - helsenorge.no)

Publisert: 04.12.2020 13:20
Sist endret: 04.12.2020 13:20