Om frivillighet i Vestre Toten

Innhold

Om frivillighet i Vestre Toten

Frivillighet i Vestre Toten

Frivillighet i vår kommune

Frivillighet er en bærebjelke i vårt samfunn. Frivillighet bidrar i mange enheter og er en sterk bidragsyter til sosiale møteplasser i vår kommune. Denne siden er i gradvis oppbygging og målet er å samle generell informasjonen om å være frivillig i Vestre Toten. 

Under kan du få mer informasjon om hvor du kan bidra.

Leva hele livet - aktivitetstiltak

  • Leva hele livet - en oversikt over aktivitetstiltak og tilbud i Vestre Toten kommune

En samhandlende temaplan

Vestre Toten laget i 2012 en plan for samhandling med Frivilligheten. 


Denne skal i 2020/2021 revideres. Mål for ny plan er å skape en konsis og sektorovergripende plan som enkelt kan benyttes til oppslag. Planen er definert som en temaplan. Styringsgruppe for planen er kommunedirektørens ledergruppe. Planen administreres under kulturavdelingen.

For arbeidet er det satt ned en prosjektgruppe bestående av følgende representanter:

  • Politiske representanter: Ahmed Ali (SV), Sissel Skiaker (SP)
  • Representanter fra Idrettsrådet: Hege Engen og Frivilligsentralen, Helmut Färber.
  • Representanter fra følgende tjenesteområder:
    Omsorgstjenesten v/ Monika Bekkelund og Voksenopplæringen v/ Anne Katrine Kjellsby.
  • Deltagende prosjektledere: Anne Linn Dambråten, frivilligkoordinator omsorg og Gunnhild Andersen, daglig leder Vestre Toten Frivilligsentral.

I første prosess i revideringen ønsker vi å hente innspill fra lag/forening, kommune og enkeltinnbyggere. Det utarbeides digitalt spørreskjema. Dette blir tilgjengelig her. På grunn av dagens COVID-19-situasjon vil det ikke bli avholdt folkemøter.

Prosjektledere vil være tilgjengelig på Vestre Toten Frivilligsentral en fastsatt dag for mulighet til dialog. Dato og tidspunkter på dagtid og kveldstid vil komme.

Innspillene skal behandles i prosjektgruppen og danner grunnlaget for utarbeidelse av en konsisplan. Målet er politisk behandling august/september 2021.

Et aldersvennlig samfunn

Frivillighet og samhandling er et viktigpunkt i stortingsmeldingen «leve hele livet» Det er kun en svært liten andel av befolkningen som har behov for pleie og omsorgstjenester før fylte 80 år.

Behov for tjenesten kan ytterligere bli utsatt ved å ha aktiviteter å gå til etter endt arbeidsliv. Dette være å ta aktiv del i møteplasser, som oftest kommer på plass ved hjelp av frivillighetene, eller om du selv ønsker å kunne bidra som frivillige for ulike grupper.

Hva innebærer det å være frivillig?

Før du starter opp som frivillig tar vi gjerne en prat om hvordan ting er organisert, og hjelp til å finne frem i sine oppgaver. En frivillig skal ikke erstatte ansatte, men kan bidra til å øke livskvaliteten, bidra til ulike opplevelser, kunne se noen som trenger det og bidra til å skape gode øyeblikk.

Sammen med den frivillige går vi igjennom formaliteter som taushetsplikt, kontakt opplysninger og hvordan det kan gis en trygg opplevelse for alle parter. Vi tar bildet som benyttes på Id-kort og avtaler hva som passer for deg.

Du binder deg ikke fast og er dagsformen lav gis det enkelt beskjed om at man ikke kommer. Noen ønsker å være frivillig èn gang i uken, noen hver 14. dag, mens andre ønsker en dag i måned. Dette tilpasses din hverdag, livssituasjon og mulighet.

Vestre Toten kommune og VilMer

Vestre Toten kommune samarbeider med VilMer for å engasjere flere i lokalsamfunnet til å bidra med gode og meningsfylte opplevelser, samhold og fellesskap for eldre hjemmeboende i kommunen vår.  

VilMer samarbeider nært med den eksisterende frivilligheten, og med en rekke grupper og personer i kommunen. Blant annet har VilMer et nært samarbeid med Frivilligsentralen i Vestre Toten kommune.

Her kan man se mer om VilMer:

Vestre Toten frivilligsentral

Vestre Toten frivilligsentral

Besøksadresse:

Storgata 27
2830 Raufoss

Postadresse:

Storgata 27
2830 Raufoss

Telefon: 61 19 22 66

Kontaktperson: Gunnhild Andersen

Tittel: Daglig leder

Telefon: 61 19 22 66

Kontaktperson: Anne Linn Dambråten

Tittel: Koordinator Frivillighet

Telefon: 61 15 34 73


Publisert: 07.10.2019 10:31
Sist endret: 18.03.2021 13:57