Frivillig i Vestre Toten

Høst 2019: Denne siden er under utvikling

Innhold

Frivillighet i Vestre Toten

Om frivillighet i Vestre Toten

Frivillighet i vår kommune

Frivillighet er en bærebjelke i vårt samfunn -> Generell informasjon om frivillighet i kommunen vår.  Under kan du få mer info om hvor du kan bidra:

  • Aldersvennlig samfunn
  • Plan for frivillighet, tidligere plan, fremdrift på revidering av plan
  • Hva innebærer det å være frivillige, taushetserklæring, registrering, idkort, binder deg ikke fast.

Frivillighet - tilbud og tjenester

Frivillighet ved våre omsorgsboliger/sykehjem - Slipp kulturen inn
  • Hva gjør vi i dag, hvilke muligheter har du. Kontaktperson ALD, skjema for registrering.
Frivillighet for hjemmeboende
  • Hvilke muligheter eksisterer, Kontaktinfo GA, Skjema for registrering frivillig og «bestill» en besøksvenn.
Kulturvert - ved kulturarrangement

Om kulturvert

Frivillighet innen idrett og friluftsliv

Om frivillighet innen idrett og friluftsliv

Frivilligsentralen
Lag og foreningsregister
Frivillighet i integrering
  • Flyktninger venn, språkkafe, flere farger
Frivillighet i psykiatri

Under utvikling

Frivillighet for psykisk utviklingshemmede

Under utvikling

Frivillig i barnehage/skole

Under utvikling

Frivillig i andre enheter

Under utvikling

Meld deg som frivillig?

Under utvikling

Har du behov for frivillighet?

Under utvikling

Leva hele livet - eksisterende tilbud til 60+

Publisert: 07.10.2019 10:31
Sist endret: 07.10.2019 10:31