Slipp kulturen inn

Innhold

De som vil ta utskrift av programmene bør vente til torsdagen i uka før programmet gjelder, slik at mulige endringer skal være innarbeidet. Dokumentvedleggene er i PDF-fomat.

Gimle, Gimletun og Gimlevegen

Raufoss helsehus og omsorgsbolig 

Korterudvegen omsorgsboliger

Sundskogvegen omsorgsboliger

Kontaktinformasjon

Anne Linn Dambråten, koordinator frivillig, støttekontakt og kultur i institusjoner.
Telefon: 61 15 34 73  
E-post: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Bakgrunn for prosjektet «Slipp kulturen inn»

"Slipp kulturen inn" startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og omsorgsavdelingene. Det retter seg mot omsorgsinstitusjoner og -boliger. Målet er å øke trivselen for beboere gjennom aktivitet, adspredelse og felles opplevelser, og bidra til at institusjonene blir en del av et levende lokalsamfunn.


Publisert: 02.06.2016 11:42
Sist endret: 24.01.2020 15:01