Slipp kulturen inn

Innhold

De som vil ta utskrift av programmene bør vente til torsdagen i uka før programmet gjelder, slik at mulige endringer skal være innarbeidet. Dokumentvedleggene er i PDF-fomat.

11. mars 2020: Avlysning av alle kulturarrangement og besøk av frivillige

Fra 11.03.2020 har vi valgt å avlyse alle besøk av frivillige og kulturarrangement inne på våre omsorgsboliger og sykehjem. Dette for å begrense at potensiell smitte tas med inn til en sårbargruppe. Avlysningene gjelder frem til annen beskjed foreligger.

Nye kulturkalendere for Slipp kulturen inn vil bli lagt ut når vi kan starte opp igjen tilbudet.

Med vennlig hilsen
Anne Linn Dambråten
Koordinator Byfest, Frivillighet & Slipp kulturen inn

Gimle, Gimletun og Gimlevegen

  •  

Raufoss helsehus og omsorgsbolig 

  •  

Korterudvegen omsorgsboliger

  •  

Sundskogvegen omsorgsboliger

  •  

Kontaktinformasjon

Anne Linn Dambråten, koordinator frivillig, støttekontakt og kultur i institusjoner.
Telefon: 61 15 34 73  
E-post: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Bakgrunn for prosjektet «Slipp kulturen inn»

"Slipp kulturen inn" startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og omsorgsavdelingene. Det retter seg mot omsorgsinstitusjoner og -boliger. Målet er å øke trivselen for beboere gjennom aktivitet, adspredelse og felles opplevelser, og bidra til at institusjonene blir en del av et levende lokalsamfunn.


Publisert: 02.06.2016 11:42
Sist endret: 11.03.2020 17:22