Slipp kulturen inn

Innhold

De som vil ta utskrift av programmene bør vente til torsdagen i uka før programmet gjelder, slik at mulige endringer skal være innarbeidet. Dokumentvedleggene er i PDF-fomat.

Juni 2020: Orientering og status

Kulturtilbudet, med Slipp kulturen inn-kalendere, har vært avlyst siden 11. mars. Under perioden har det blitt gitt digitale opplevelser til beboere, det har vært arrangement og pynting utenfor boligene. I tillegg har de ansatte gjort en svært god jobb med ulike aktiviteter ut ifra innkjøpt materiell. Når været nå har blitt varmere har det blitt avholdt konserter utenfor boligene. Dette er ikke annonsert via nettsiden, for å begrense for eventuelle tilhørere.

Det vil gjennom sommeren være flere konserter utenfor alle boligene. For beboere som bor i tilliggende boliger kan de også høre disse konsertene. Vi ber om at det overholdes avstand, har god hånd-hoste-hygiene og at man ikke oppholder seg i området rundt hvis du har symptomer på covid-19.

Det jobbes med gjenåpning av tilbudet inne i boligene, hvor ønske er å komme i gang med noe aktivitet fra august, men da for maksimalt 1-2 frivillige i besøket. Oppstart forutsetter godt smittevern og smittesituasjon generelt i samfunnet.

Slipp kulturen inn vil bli oppdatert når de «faste» programmene er på plass igjen. Vi jobber hele tiden med å kunne gi gode opplevelser innenfor et trygt smittevern.

Med vennlig hilsen
Anne Linn Dambråten
Koordinator Slipp kulturen inn

Gimle, Gimletun og Gimlevegen

Raufosstun helsehus og omsorgsboliger

Korterudvegen omsorgsboliger

Sundskogvegen omsorgsboliger

Vestre Toten kommune dagsenter, Gimle

Kontaktinformasjon

Anne Linn Dambråten, koordinator frivillig, støttekontakt og kultur i institusjoner.
Telefon: 61 15 34 73  
E-post: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Bakgrunn for prosjektet «Slipp kulturen inn»

"Slipp kulturen inn" startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og omsorgsavdelingene. Det retter seg mot omsorgsinstitusjoner og -boliger. Målet er å øke trivselen for beboere gjennom aktivitet, adspredelse og felles opplevelser, og bidra til at institusjonene blir en del av et levende lokalsamfunn.


Publisert: 02.06.2016 11:42
Sist endret: 28.12.2020 13:14