Kontor for tildeling og koordinering: Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Innhold

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus 

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og tatt i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus (ekstern lenke - helsedirektoratet.no)

I vår kommune kan Kontor for tildeling og koordinering kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 


Publisert: 02.04.2019 08:41
Sist endret: 02.04.2019 08:41