Omsorgstjenesten

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Omsorgssjef: Trine Kløvrud
Telefon: 61 15 33 81
E-postadresse: Trine.Kloevrud@vestre-toten.kommune.no

Ansatte ved administrasjon

Omsorgssjefen og omsorgsavdelingens administrasjon holder til i Rådhuset, telefon sentralbord 61 15 33 00. Ekspedisjonstid 08.00 - 15.00.

Ansatte ved administrasjon i omsorg
 • Trine Kløvrud, Omsorgssjef.
 • Bente R. Vesterås, Rådgiver.
 • Annette Brandshaug, Sykepleiekonsulent.
 • Leni Furuseth Nilsen, Konsulent.
 • Anita Brobakken, Konsulent.
 • Laila Nyborg, Konsulent.
 • Tommy Karlstad, Konsulent.
 • Monika Kværnlien Bekkelund, Konsulent.

Organisasjonskart

Organisasjonskart - Omsorgsavdelingen i Vestre Toten kommune

Generell informasjon

Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune, og ligger sentralt på indre Østlandet, 11 mil nord for Oslo og 6 mil sør for Lillehammer. Kommunen rommer stor grad av spredt bebyggelse, og i juni 2019 fikk kommunesenteret Raufoss status som by etter enstemmig vedtak i Kommunestyret. Kommunen har et areal på ca 250 km2, og Rv. 4 og Gjøvikbanen går gjennom kommunen.

Kommunens innbyggertall er på godt over 13.000 og har vært i pen økning - her er lenke til Statistisk sentralbyrås oppdaterte befolkningsstatistikk.

Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrsapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. Kommunen arbeider aktivt og helhetlig med utviklings- og forbedringsarbeid.

Omsorgsavdelingens overordnede mål

- Omsorgstjenesten skal bidra til at innbyggerne mestrer eget liv.

Strategiske innsatsområder

 1. Forebygging og tidlig innsats.
 2. Legge til rette for at innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem.
 3. Arbeidskraft, kompetanse og god ledelse av tjenesten.
 4. Utvikle samarbeid med frivillige.
 5. Botilbud i takt med befolkningsutviklingen.

Organisering

Omsorgsavdelingen i Vestre Toten består av følgende driftsenheter

Kontor for tildeling og koordinering
 • Saksbehandlere:
  Reidun Dalheim - tlf. 908 97 308
  Hanne Sønes - tlf. 909 51 580
  Elisabeth Witzøe - tlf. 61 15 33 83
  Trine Anmarkrud - tlf. 954 72 949
  Mette Ødegårdstuen - tlf. 908 43 308
Hjemmetjenester

Vestre Toten Hjemmetjenester
Administrasjon for tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp i Vestre Toten kommune.

 • Telefon: 61 15 37 47
 • Vakt-telefon: 958 31 348 (på kveld, natt og helg)
 • Besøksadresse: Sigurd Østliens veg 4, 2830 Raufoss

 • Driftsenhetsleder: Maj Britt Karlsen
  Telefon driftsenhetsleder: 971 12 005
  E-postadresse: maj-britt.karlsen@vestre-toten.kommune.no

Hverdagsrehabilitering
Tjenesten hverdagsrehabilitering et tilbud til eldre hjemmeboende.

 • Telefon: 948 66 141
 • Besøksadresse: Sigurd Østliens veg 4, 2830 Raufoss

Psykisk helsetjeneste
Administrasjon for psykisk helsetjeneste.

Miljøarbeidertjenesten
Administrasjon for tjenesten miljøarbeid

Sykehjem / Institusjon

Raufosstun helsehus
Avdelingen har korttidsplasser, rehabilitering, dialysebehandling og palliasjon.

 • Telefon på avdelingen: 61 13 05 20
 • Sentralbord: 61 13 05 00
 • Vakttelefon: 90 65 74 86
 • Besøksadresse: Severin Olsens veg 15, 2830 Raufoss
  Kartplassering finner man ved å følge denne lenken.
 • Driftsenhetsleder: Britt Jakobsen
 • E-postadresse: britt.jakobsen@vestre-toten.kommune.no

Gimle sykehjem
Avdelingen har langtidsplasser i sykehjem.


Om lokale regler i beregning av egenandel ved langtidsplassopphold


Dagtilbud

Vestre Toten dagsenter
Dagavdeling med tilbud på alle hverdager. Gir tilbud til mennesker med demens.

Dagsenterdrift utenfor institusjon
Dagtilbud for psykiske helsetjenester.

Dagtilbud for svaktfungerende/multifunksjonshemmede

Boliger / Botilbud

Ytterskogvegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Eventyrveien omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.


Tyttebærstien omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Elvesvingen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Sundskogvegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Korterudvegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning. Korterudvegen har en enhet som benyttes til korttidsopphold.

Gimletun omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning. Gimletun har en enhet som benyttes til korttidsopphold.

Gimlevegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning. Gimlevegen har 2 enheter som benyttes til utredningsplasser.

Raufosstun omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

 • Telefon: 61 13 05 41 / 61 13 05 42
 • Besøksadresse: Severin Olsens veg 17, 2830 Raufoss
 • Driftsenhetsleder: Eirik Antonsen
 • Telefon leder: 61 13 05 40
 • E-postadresse: Eirik.Antonsen@vestre-toten.kommune.no
Øvrige tjenester

Lundersveg dag- og avlastningssenter
Avlastning for funksjonshemmede barn/unge.

 • Telefon:  61 15 35 53
 • Besøksadresse: Lunders veg 16, 2830 Raufoss
 • Driftsenhetsleder: Lise Nygaard
 • E-postadresse: lise.nygaard@vestre-toten.kommune.no
 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, saksbehandler
  Telefon: 61 15 33 83

Avlastning i hjemmet

 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, saksbehandler
  Telefon: 61 15 33 83

Brukerstyrt personlig assistent

Se lenke til tjenestebeskrivelse om brukerstyrt personlig assistent.

 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, saksbehandler
  Telefon: 61 15 33 83

Omsorgslønn

Se lenke til tjenestebeskrivelse om omsorgslønn.

 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, saksbehandler
  Telefon: 61 15 33 83

Kontaktperson for kreftpasienter og alvorlig syke:

Se lenke til tjenestebeskrivelse om tilbud for kreftrammede.

Demensrådgiver:

Vestre Toten Storkjøkken

Vestre Toten Storkjøkken - kantinesalg og matombringing
Matproduksjon til institusjon- og hjemmeboende. Driver av kafè i Fyrverkeriet Kulturhus.
Storkjøkkenets egen presentasjonsside finner man her.

Spørsmål vedrørende matbestillinger rettes til Gimle storkjøkken og vaskeri, Bøverbru på telefon 61 15 35 78.

Helseberedskapsplan

Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære situasjoner:

Planer - omsorg

Omsorgsplan 2040


Publisert: 17.08.2016 12:36
Sist endret: 31.08.2020 09:14