NAV og sosiale tjenester

Innhold

NAV, Vestre Toten kommune

NAV Vestre Toten

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no (ekstern lenke). Hovedtelefonnummer er 55 55 33 33.

Åpningstider - betjent/ubetjent mottak: 

Aktuelt

Har du lav inntekt og høye strømutgifter?

For perioden desember - februar utvider Husbanken kriteriene for hvem som kan få bostøtte og dermed også ekstra strømstøtte. Les mer her:

Har du lav inntekt og høye strømutgifter?

For perioden desember - februar utvider Husbanken kriteriene for hvem som kan få bostøtte og dermed også ekstra strømstøtte. Reglene er endret både med hensyn til inntekt og formue. Det betyr at flere enn ellers kan få støtten disse månedene. Fristen for desember er allerede ute, men du kan fortsatt søke for januar og februar. Gå inn på https://www.husbanken.no/person/bostotte/stromtilskudd/ for å lese mer om de nye reglene, og om hvordan du søker. Merk: Du som allerede mottar bostøtte, eller som søkte innen 31. desember, trenger ikke søke på nytt.  

Har du Startlån gjennom Husbanken? Da kan du også kontakte NAV for å høre om det er mulig med en periode med avdragsfrihet på lånet.

Nav Vestre Toten kan også tilby råd og veiledning for deg som er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av strøm eller andre ting.  Ta kontakt på telefon 55 55 33 33 for å avtale en tid med en av våre veiledere. Vi tilbyr samtaler både fysisk, digitalt og på telefon.  Vi minner også om at du ved betalingsproblemer kan ta direkte kontakt med strømselskapet for å høre om du kan dele opp fakturaen.

Tjenester og veiledning

Her følger veiledning for følgende tjenester

Ledige stillinger

Følg denne lenken for å komme til ledige stillinger (ekstern lenke - nav.no)

Boligtjenester
  • Bostøtte - følg denne lenken for informasjon vedrørende bostøtte.
  • Startlån/tilskudd - følg denne lenken for informasjon vedrørende startlån/tilskudd
  • Kommunal bolig - følg denne lenken for søknad om leie av kommunal gjennomgangsbolig

Nyttige lenker:

Sosialhjelp

Sosialhjelp - følg denne lenken for å få veiledning innen sosialhjelp.

Elektronisk søknadsskjema: Søk om økonomisk sosialhjelp (nav.no)
Papirbasert skjema: Søk om økonomisk sosialhjelp

ØkonomiNAVigasjon - En video podkast over 8 episoder innen økonomisk råd og veiledning

NAV-kontorene i Østre og Vestre Toten har samarbeidet om et helt nytt tilbud for økonomisk råd og veiledning. De to NAV-kontorene tilbyr nå video- og podcast i åtte episoder, og de tar for seg ulike temaer innenfor personlig økonomi.

Følg denne lenken for å komme til ØkonomiNAVigasjon

Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Følg denne lenken for å få veiledning innen økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning.

Flyktningtjenesten

Følg denne lenken for å se Flyktningtjenesten i NAV Vestre Toten


Publisert: 01.09.2017 13:06
Sist endret: 06.01.2022 09:04