Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Innhold

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Pakkeforløpene har som mål å bidra til at pasientene får gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. Pakkeforløpene vil bli implementert trinnvis.


Publisert: 05.12.2019 14:29
Sist endret: 05.12.2019 14:29