Legetjenesten

Innhold

Legekontorene i Vestre Toten

Legekontor

   Telefonnr

Hjemmeside

Raufoss kommunelegekontor

Sigurd Østliensv. 4, Raufoss

 • Dr. Jan Ruben Moy
 • Dr. Branka Pilipovic
 • Dr. Hilde Johanne Iversbakken
 • Dr. Anders Lundbom
 • Turnuslege

 

61 19 99 99

Ø-hjelp:
61 19 99 50 

 

Raufoss kommunelegekontor
(ekstern lenke) 

Sagatunet legesenter

Sagatunet,
Sigurd Østliens veg 4, Raufoss

 • Dr. Snorre Langfjæran
 • Dr. Kishananth Velauthapillai

 

 

61 19 14 20

Ø-hjelp:
61 19 04 04

 

Nysethveien legekontor

Nysetvn. 3, Raufoss

 • Dr. Victoria Kolman
 • Dr. Magne Jørgensen
 • Dr. Dag Breisjølie

 

61 19 83 00

Ø-hjelp:
61 19 25 28

 

Nysethvegen Legekontor DA (ekstern lenke)

Torvet legekontor

Storgt. 34, Raufoss

 • Dr. Irina Halgunseth

 

61 19 17 34

Ø-hjelp:
61 19 04 05

 

Bøverbru legekontor

Gimleveien, Bøverbru

 • Dr. Per Erik Bø
 • Dr. Anders Sollien
 • Dr. Øyvind Torp

 

61 15 97 50

Ø-hjelp:
61 15 97 55

 

Kommuneoverlege

Sigurd Østliensv. 4, 2830 Raufoss

 • Dr. Jens A. Mørch

 

61 15 39 51

 

Gjøvik interkommunale legevakt

(Inngang Akuttmottaket Gjøvik Sykehus)

 

116117

 

Medisinsk nødnummer

 113

 

Oppgaver

Legetjenester (herunder kurativ legetjeneste, offentlige legetjenester og samfunnsmedisin). Kommuneoverlege 1 er leder av driftsenheten, og har også ansvar for de samfunnsmedisinske oppgaver (smittevern, miljørettet helsevern) og er lege ved helsestasjonen.

Øvrige offentlige oppgavene som skolelege, lege ved helsestasjon for ungdom, rådgiver psykiatri og tilsynslege ved sykehjemmene er fordelt mellom andre leger i kommunen.

Miljørettet helsevern er i tillegg organisert som et interkommunalt selskap i samarbeid mellom de 5 kommunene i Gjøvikregionen. Legevakt er organisert i interkommunal legevaktsentral ved Sykehuset Innlandet Gjøvik.

Tjenestebeskrivelser

Under Tjenester A - Å finnes det tjenestebeskrivelser om flere av legetjenestens oppgaver.

Fastlegeordningen

På Helseøkonomiforvaltningens hjemmeside (ekstern lenke - helfo.no) gis nærmere informasjon om fastlegeordningen. Der forklares det også hvordan man kan logge seg på for å skifte fastlege via Internett.


Publisert: 17.08.2016 13:08
Sist endret: 17.08.2016 13:09