Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Innhold

Transporttjenesten – TT-kortordningen

Gjelder personer bosatt i Oppland, som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktiv liv som mulig.

Kriterier

 • At det ikke eksisterer et kollektivt rutetilbud eller naturlig alderdomssvekkelse er ikke tilstrekkelig alene for å få godkjenning.
 • For de som har behov for spesialtransport.
 • Det skal være en direkte sammenheng med den varige forflytningshemningen (2 år) og den manglende evnen til å benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet.

  Vedlegg til kriterier:
  TT-reglement for Oppland 2015 (PDF-fil)

Reisens formål

 • Ment til «frie» reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser.
 • Ikke til transportoppgaver som dekkes av offentlige midler (rekvisisjons), lege/sykehus/fysio.

Søknad

 • Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak. Kommunen kan godkjenne inntil 1,3 % av innbyggerne. 160 Hjemler.
 • Fysio-/ergoterapitjenesten har tatt over ansvaret for TT- kort ordningen fra august 2014.
 • Søknadsskjemaer finner man på kommunes nettside ved å følge denne lenken.
 • Kommunen godkjenner nye TT- brukere på de tidspunkt de finner det hensiktsmessig. Ca 1 gang i mnd. Tidligere hvert kvartal (3 mnd).

Kontaktpersoner

 • Silje Haugerud, avdelingsleder fysio/ergoterapitjenesten. Tlf. 61 13 05 10
 • Sølvi Ødegård, sekretær fysio/ergoterapitjenesten. Tlf. 61 13 05 10
 • Postadresse:  Postboks 84. 2831 Raufoss.
 • Besøksadresse: Severin Olsensvei 15, 2830 Raufoss


TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Oppland fylkeskommune er ansvarlig for ordningen.


Publisert: 17.08.2016 14:01
Sist endret: 17.08.2016 14:02