Migrasjonshelsetjeneste

Innhold

Migrasjonshelse

Det er et lavterskeltilbud på helsestasjonen for migrasjonsfamilier. Målet med tjenesten er å gi likeverdig helsetilbud til familier med migrasjonsbakgrunn. Vi tilbyr veiledning til familier med barn og unge gjennom henvisning til familieteamet og oppfølging av ungdom med migrasjonsbakgrunn. Det er tett samarbeid med voksenopplæring. 

Arbeidsmåter:

  • Samtaler med foreldre.
  • Samtaler med barn og unge.
  • Veiledning og råd til familier
  • Bruk av tolk
  • Smittevern
  • Migrasjonsmøter

Det er fokus på tverrfaglig samarbeid. Samhandling med NAV flyktning tjenesten og voksenopplæring m.m.

Kontakt

Familien kan ta kontakt direkte eller gjennom sin helsesykepleier. Barnehage, skole eller andre samarbeidspartnere kan ta kontakt med samtykke fra foreldrene.
Ekspedisjon helsestasjonen: Telefon 476 29 299.

Kontorer på Sigurd Østliens veg 4 (Sagatunet) og i Nysethveien 3. 

Tjenesten er gratis.


Publisert: 14.03.2019 14:32
Sist endret: 14.03.2019 14:32