Jordmortjenesten

Innhold

Jordmortjeneste og svangerskapsomsorg på helsestasjonen

Jordmortjenesten, Vestre Toten kommune

Er du gravid og bor i Vestre Toten kommune, kan du få oppfølging av lege og jordmor gjennom svangerskapet.  Målet for svangerskapsomsorgen er at du som gravid holder deg friskest mulig i svangerskapet, og føder et friskt barn med normal vekt til termin.

Har du lite plager og lav risiko, får du tilbud om et standardprogram som består av 8 undersøkelser i løpet av et normal svangerskap på 40 uker. Oppfølgingen inkluderer ultralyd i uke 18 .

Første konsultasjonen i svangerskapet anbefales mellom uke 8 og 12. Ta kontakt med helsestasjonen så tidlig som mulig i svangerskapet om du ønsker oppfølging av jordmor.

Jordmortjenesten kan tilby følgende

Samtale, råd og veiledning

Samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet.

Helsekontroll i svangerskapet

For mer informasjon om faglige retningslinjer i svangerskapsomsorgen, gå inn på https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen (ekstern lenke - helsedirektoratet.no)

Henvisning ved behov
Tverrfaglig samarbeid med andre instanser
Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
Fødselsforberedende kurs 

Målet ved kurset er at du og din partner vil få mer kunnskap om fysiske og psykiske endringer i svangerskapet, føle dere tryggere og mer forberedt på fødsel/barseltid og foreldre rollen. Kursene arrangeres en gang i uken på kvelden i 5 uker.
Vi håper at både du og din partner kan delta. Hvis din partner ikke har mulighet til å delta, kan du ta med deg en annen ledsager. For mer informasjon, ta kontakt med jordmor på tlf. 907 74 016 eller helsestasjon tlf. 476 28 977.

Bassengtrening for gravide 

For mer informasjon, gå inn på Frisklivsentralen: God start - oppfølging av gravide

Barselvisitt

Barselvisitt innen 3. døgn etter hjemreise fra barselavdelinger.

Om kontroll og timebestilling

Kontrollene er frivillige og du velger fritt hvem du vil gå til kontroll hos. De fleste velger å gå annenhver gang til lege og jordmor. Tjenesten er gratis.

Ved timebestilling og forandring av time, ta kontakt med helsestasjonen på telefon 476 29 299.


Publisert: 14.03.2019 14:28
Sist endret: 16.02.2021 11:56