Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

Innhold

Tilbud til barn og unge under 18 år

Fysio- og ergoterapitjenesten følger opp barn og unge med ulike utfordringer innen bevegelse og aktivitet.

Vi har et mål om at barn og unge skal oppleve mestring og delta i dagliglivets aktiviteter. Vi har også fokus på helsefremming og forebygging. Vi kartlegger barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Deretter legger vi til rette for behandling eller andre tiltak individuelt eller i grupper.

Barna følges opp der de er i hverdagen; i hjemmet, på institusjon, i barnehage, på skole og SFO. Dette krever et tett samarbeid med foreldrene, mellom terapeutene og andre aktører, som for eksempel helsesykepleiere, barnehageansatte og lærere, PPT, fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonstjenesten 0-5 år
Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr oppfølging til babyer og barn tilknyttet helsestasjonstjenesten. Fysioterapeut er ukentlig til stede på helsestasjonen. Vi kan tilby oppfølging på helsestasjonen, i hjemmet eller i barnehagen.

Skolehelsetjenesten 6-18 år
Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr oppfølging til barn og unge som er tilknyttet skolehelsetjenesten. Fysio- og ergoterapeuten har ikke faste dager på skolene, men alle skolene har likt tilbud om fysioterapi og/eller ergoterapi til elever med behov.

Forebyggende tilbud til barn og unge
Fysioterapeuten jobber forebyggende på helsestasjonen, i barnehage og på skole. Fysioterapeuten deltar aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet og trafikksikkerhetsarbeidet. Fysioterapeuten gir informasjon og veiledning både på individnivå og i grupper. Du kan for eksempel møte fysioterapeuten på foreldremøter, «åpen helsestasjon», «nyfødtgruppe» og «4 mnd gruppe».

Når kan barn og unge ha behov for oppfølging av en fysio- eller ergoterapeut?

Det kan være aktuelt med fysioterapi/ ergoterapi ved:

 • Usikkerhet rundt barnets utvikling
 • Kjente risikofaktorer
 • Diagnoser som tilsier behov
 • Sen eller avvikende bevegelsesutvikling
 • Redusert blikkontakt
 • Nedsatt syns-, hørsels- og berøringssans
 • Samspillsvansker, trivselsproblemer, påfallende urolig eller ha problemer med å spise og sove
 • Smerter

For informasjon om egenandel fysioterapi, følg denne lenken:

Kontaktinformasjon og henvendelsesskjema

Henvendelsesskjema

Kontakt
Fysio- og ergoterapitjenesten BARNETEAM
Raufosstun Helsehus
Severin Olsens veg 15
2830 Raufoss

 • Hovedtelefon: 61 13 05 10
 • Telefon driftsenhetsleder: 916 45 281
 • Forebyggende tjeneste: 906 98 518

Andre kontaktopplysninger finner man i ansattoversikten ved å følge denne lenken.

Andre relevante lenker

Fysioterapiforbundets publikumsside om fysioterapi til barn og unge:

Ergoterapiforbundets publikumsside om ergoterapi til barn og unge:


Publisert: 14.03.2019 14:19
Sist endret: 03.07.2019 09:16