Familieteam

Innhold

Familieteam

Familieteamet er et lavterskeltilbud på helsestasjonen. Teamet tilbyr veiledning til familier med barn og unge. Målet med tjenesten er å gi hjelp til familierollen; eks samspill, grensesetting, støtte ved endringer i livssituasjon eller alvorlig sykdom i nær familie mm.

Arbeidsmåter:

  • Samtaler med foreldre.
  • Samtaler med barn og unge.
  • Veiledning og råd til familier.

Familieteamet er tverrfaglig sammensatt og består av helsesykepleier, barnevernspedagog og fysioterapeut.

Kontakt

Familien kan ta kontakt direkte eller gjennom sin helsesykepleier. Barnehage, skole eller andre samarbeidspartnere kan ta kontakt med samtykke fra foreldrene.

Teamet har kontorer på Sagatunet, Sigurd Østliens veg 4 og i Nysethveien 3.

Telefon:

  • Ekspedisjon helsestasjonen: 476 29 299
  • Inger - Lise Arntzen, barnevernspedagog: 482 70 049
  • Kristin Stenseth,  barnevernspedagog: 482 90 369
  • Kristin Tosterud, helsesykepleier: 904 73 680
  • Camilla Brunsberg, fysioterapeut: 906 98 518 

Tjenesten er gratis.


Publisert: 14.03.2019 14:30
Sist endret: 14.03.2019 14:30