Helsestasjons- og skolehelsetjenester

Innhold

  Helsestasjonstjenester i Vestre Toten kommune  Telefon: 476 29 299, telefontid: kl. 07.30 - 09.30 og 12.30 - 14.00
   Besøksadresse: Sigurd Østliens vei 4, 2830 Raufoss - Postadresse: Helsestasjonen, Postboks 84, 2831 Raufoss
 
Fysio- og ergoterapitjenesten, Vestre Toten kommune Helsestasjon for barn 0-5 år, Vestre Toten kommune Helsestasjon for ungdom, Vestre Toten kommune
Jordmortjenesten, Vestre Toten kommune Familieteam, Vestre Toten kommune Skolehelsetjenesten, Vestre Toten kommune
Migrasjonshelse, Vestre Toten kommune Smittevern, Vestre Toten kommune Helsestasjons- og skolehelsetjenester

    Aktuelt 

  • Åpningstider HFU sommer 2021: Fra uke 25 til og med mandag uke 31

    Mandager: 13.30 til 15.30
    Torsdager: 13.00 til 15.00

 


Publisert: 14.03.2019 12:42
Sist endret: 01.06.2021 07:53