Målgruppe

Innhold

Målgruppe  

1. Gravide og foreldre med psykiske vansker
2. Gravide og foreldre med rusproblematikk
3. Gravide og foreldre med en voldsproblematikk
4. Gravide og foreldre som er kronisk syke
5. Barns symptomer på mors alkoholbruk i svangerskapet
6. Barn som viser symptomer på manglende utviklingsstøtte/omsorg

Vedlegg:


Publisert: 10.01.2017 13:26
Sist endret: 10.01.2017 13:28