Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Innhold

TT-ordningen

Fra 1. januar 2020 vil TT-ordningen bli administrert av Fylkeskommunen. Vestre Toten kommune vil etter denne dato ikke lenger ha ansvar for å behandle søknader eller følge opp brukerne.

Fra 1. oktober 2019 vil heller ikke kommunen behandle søknader fra nye brukere, da vi er pålagt dette fra Fylkeskommunen.

  • Søknadskjema: Det vil det komme nye søknadsskjemaer som gjelder fra 01.01.2020
  • TT -reglementet: Det vil det komme nytt reglement som gjelder fra 01.01.2020

Kriterium/vilkår

Er du forflytningshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om «TT-kort» (nå TT-ordningen)

TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden. Du får en sum pr. år på en reisekonto som skal dekke reiser i løpet kalenderåret.

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen, og forflytningshemningen skal være varig, dvs. minimum 2 år. Yngre, rullestolavhengige og blinde er prioritert i søkermassen.

Gjeldende lov- og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Kontakt

Ved spørsmål kan du henvende deg til følgende kontaktpersoner:

  • Sentralbord Fysio- ergoterapitjenesten: 908 91 721
  • Silje Haugerud, avdelingsleder fysio/ergoterapitjenesten.
  • Sølvi Ødegård, sekretær fysio/ergoterapitjenesten.
  • Postadresse: Postboks 84. 2831 Raufoss.
  • Besøksadresse: Severin Olsensvei 15, 2830 Raufoss

Publisert: 29.10.2018 15:40
Sist endret: 30.09.2019 12:43