Fysio/ergoterapitjenesten

Innhold

Kontaktinformasjon / ledelse

Kontaktopplysninger finner man ved å følge denne lenken.

Oppgaver

Fast ansatte fysio- og ergoterapeuter, privatpraktiserende fysioterapeuter, hjelpemiddelformidling / lager.

Tjenestebeskrivelser 

Under tjenestekatalogen Tjenester A - Å finnes det tjenestebeskrivelser som beskriver oppgavene innen fysioterapi og ergoterapi

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen.

Kai’s Fysioterapi og Treningssenter

Rudsvebakken 88, 2840 Reinvoll.
Telefon: 61 19 03 90

 • Kai Dalane
 • Jos van Gilst
 • Alexander O.G. Dalane (40% vikariat for Kai)
Raufoss Fysioterapi

Storgata 63A, 2830 Raufoss.
Telefon: 61 19 34 04

 • Stein Håkonsen
 • Aud Husevåg
 • Solveig Schjerpen Hansen
 • Bjørn Førde      
Reinsvoll Fysioterapi

Sentrumsgt. 8, 2840 Reinsvoll.
Telefon: 61 19 66 90  

 • Kim Tolfsen
 • Katja B. Petersen
Sandnes Fysikalske

Besøksadresse: Østvollvegen 1, 2830 Raufoss.
Postadresse: Postboks 133, 2830 Raufoss.
Telefon: 61 19 22 08

 • Miriam Sandnes
 • Sveinung Sandnes
Gro S. Grane

Engelstadv. 14, 2840 Reinsvoll
- Hjemmefysioterapi.

Telefon: 61 19 76 24 / 416 42 006

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) 

Informasjon rundt denne tjenesten, finner man ved å følge denne lenken, eller ved å gå til tjenestebeskrivelsen.


Publisert: 17.08.2016 13:11
Sist endret: 17.08.2016 13:12