Fysio- og ergoterapitjenesten: Tilrettelegging og hjelpemidler

Innhold

Generelt om tilrettelegging og hjelpemidler

Har du nedsatt funksjonsnivå og tror du kan ha behov for hjelpemidler, kan du kontakte fysio- og ergoterapitjenesten for råd og veiledning. Der det er nødvendig kartlegger vi dine funksjoner, formidler og tilpasser hjelpemidler etter behov. Vi kan foreta hjemmebesøk for å vurdere behovet for tilrettelegging av dine fysiske omgivelser. Hjelpemidlene formidles fra Nav Hjelpemiddelsentral og kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. En del utstyr finnes i kommunens korttidslager på Raufosstun Helsehus og kan leveres ut omgående. Utstyr som skal leveres ut fra NAV Hjelpemiddelsentral må søkes på og tar derfor lengre tid.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Ved kortvarig behov for enkle hjelpemidler som f.eks krykker, rullator, toalett forhøyer, arbeidsstol, m.m kan du få låne dette av kommunen.Utlånstid er inntil 3 måneder.

Varig behov for hjelpemidler

Har du langvarig behov for et hjelpemiddel, anbefaler vi at du tar kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten for råd og veiledning.Fysioterapeut eller ergoterapeut hjelper deg da med å finne ut hvilke hjelpemidler du kan ha behov for, og bistår med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Tilpasning og opplæring er en viktig del av prosessen for å sikre aktiv bruk av hjelpemidlet. Vi har også egen syns- og hørselskontakt.

Utkjøring, innhenting, og reparasjon av hjelpemidler

Ta kontakt med kommunens hjelpemiddelkoordinator.

Større tilpasning av bolig

Ergoterapeutene kan foreslå gode løsninger for å tilrettelegge boligen din. Vi kan finne nyttige hjelpemidler, og hjelper deg å søke NAV Hjelpemiddelsentralen om disse. Vi kan også gi råd om hvordan du kan planlegge en ombygging, for eksempel for å få alle nødvendige rom på ett plan. Hvis du trenger å bygge om, kan du søke om tilskudd til tilpasning.

Elektriske rullestoler og scooter

Ergoterapeutene i kommunen bidrar med å vurdere hvilke løsninger som passer for den enkelte. Det er også ergoterapeutene som har ansvar for å vurdere behov for og opplæring på elektriske rullestoler og scootere. Det gjennomføres en kognitiv test og praktisk kjøreprøve før søknad for å sikre at man er egnet til å ferdes ute i trafikken. For søknad på scooter med cabinet må det foreligge legeerklæring.

Pris på tjenesten

Tjenesten er gratis.

Tjenestebeskrivelse

Kontaktinformasjon

Hovedtelefon: 47 62 85 23
Hjelpemiddelkoordinator: 930 54 116

  • Fysio- og ergoterapitjenesten
    Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss.
    Besøksadresse: Raufosstun Helsehus, Severin Olsens vei 15, 2830 Raufoss.

Andre kontaktopplysninger finner man i ansattoversikten ved å følge denne lenken.


Publisert: 30.12.2019 12:58
Sist endret: 21.01.2020 10:26