Om oss

Innhold

Beskrivelse

Frisklivssentralen i Vestre Toten er en kommunal forebyggende helsetjeneste med lokaler på Totenbadet. Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
Målgruppe

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å bli fulgt opp fra frisklivssentralen. Hovedmålgruppa er personer som er i dårlig fysisk form, har et dårlig kosthold eller røyker. Det kan være personer med etablerte sykdommer, eller som har økt risiko for å utvikle sykdommer pga sine levevaner. Ved å følge denne lenken (Helsedirektoratet) kan du se hvilke sykdommer og risikosymptomer fysisk aktivitet virker forebyggende og behandlende mot.

Du kan bli henvist til frisklivssentralen med en frisklivsresept. En frisklivsresept kan du få i samråd med lege, NAV-veileder eller annet helsepersonell du blir fulgt opp av. Du kan også ta kontakt med frisklivssentralen på egenhånd uten frisklivsresept. Det anbefales derimot henvisning fra helsepersonell med frisklivsresept av helsemessige årsaker.

Personer henvist med frisklivsresept blir prioritert først i oppfølgingsopplegget.

Pris for tjenesten

Oppfølgingen på Frisklivssentralen er gratis. Ved deltakelse hos andre aktivitetstilbydere i siste del av oppfølgingstiden gjelder andre priser. Dette kan frisklivssentralen informere om.

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre utformet i 2018 finner man ved å følge denne lenken.

Samarbeidspartnere

  • Fysio- ergoterapitjenesten
  • Kulturavdelingen
  • Legetjenesten
  • Totenbadet
  • NAV

Lov og regelverk

Retningslinjer

Frisklivsresept

Henvend deg til Frisklivssentralen dersom du har fått en Frisklivsresept.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Totenbadet
Badelandsveien 74
2830 Raufoss

Fysio- og ergoterapitjenesten
Severin Olsensvei 15
2830 Raufoss

  • Mandag: 8-15
  • Tirsdag: 8-15
  • Onsdag: 8-15
  • Torsdag 8-15
  • Fredag: 8-15

Publisert: 19.08.2016 12:15
Sist endret: 19.08.2016 12:16