Frisklivssentralen

Innhold

Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune ble etablert i 2005, og er kommunens kompetansesenter innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk. Nøkkelen til alt frisklivsarbeid er kopling av ressurser og samhandling. Da får man til mer!

  • Informasjonsvideo om Frisklivssentraler finner man ved å følge denne lenken. (Ekstern lenke - Youtube)

Frisklivssentralen i Vestre Toten hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Det blir gitt et oppfølgingstilbud i gruppe over seks måneder. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

Oppfølgingsperioden inkluderer individuelle samtaler, tester, deltakelse i treningsgrupper, kostholdsveiledning i gruppe, hjelp til røykeslutt, temasamlinger og videre oppfølging av egenaktivitet. 

Aktivitetsprogram

Frisklivsresept

Temapunkt

Kontaktinformasjon

Frisklivsentralen i Vestre Toten

Frisklivssentralen i Vestre Toten. Fra venstre: Åsne (fysioterapeut, frisklivsveileder og instruktør) og Ingrid (fysioterapeut og instruktør)


Publisert: 15.08.2016 13:09
Sist endret: 03.06.2021 15:26
Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

Besøksadresse:

Badelandvegen 70
2833 Raufoss

Postadresse:

Severin Olsensvei 15
2830 Raufoss

Telefon: 913 81 301

Kontaktperson: Åsne Løkken

Telefon: 913 81 301