Barneverntjenesten

Innhold

Kontaktinformasjon/ledelse

Hovedkontakttelefon for barneverntjenesten er 476 71 211. Åpningstid: 08.00 - 15.00.

Driftsenhetsleder: Hanne Helgeland
Telefon: 469 39 800
E-post: hanne.helgeland@vestre-toten.kommune.no

Oppgaver

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Personalet er delt i tre team som arbeider med undersøkelser, tiltak og fosterhjem/institusjoner.

Verdihus

 Verdihus - barnevernstjenesten i Vestre Toten kommune
Verdihus - Barnevernstjenesten, Vestre Toten kommune. 
Trykk på bildet for større versjon.

Barnevernvakt

Hovedoppgaven til barnevernvakten er å bistå familier i krise, og/eller familier som er i behov for rask hjelp av ulike årsaker. Barnevernvakten er tilgjengelig utover barneverntjenestens ordinære kontortid.

 • Ukedager mellom klokken 15.30 - 21.30: Telefon: 902 58 206

Gjøvik interkommunale barnevernvakt ivaretar Vestre Totens barnevernvakt på natt, helger og helligdager:

 • Telefon: 61 18 95 44

Epost: barnevernvakt@gjovik.kommune.no


Ta kontakt dersom du selv er utsatt for, eller kjenner til at andre barne og unge utsettes for:

 • Vold eller vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Høyt konfliktnivå mellom foreldre
 • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsekteskap

Barnevernvakten gir tjenester som:

 • Akutt hjelp til barn og unge i kriser
 • Råd og veiledning
 • Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis

Tjenestebeskrivelser

Under tjenester A - Å finnes det mer utfyllende tjenestebeskrivelse om barnevernet med informasjon og skjema.


Publisert: 17.08.2016 13:10
Sist endret: 17.08.2016 13:11