Barneverntjenesten

Innhold

Kontaktinformasjon/ledelse

Hovedkontakttelefon for barneverntjenesten er 476 71 211. Åpningstid: 08.00 - 15.00.
Besøksadresse: Sagvollvegen 1, 2833 Raufoss

Driftsenhetsleder: Hanne Helgeland
Telefon: 469 39 800
E-post: hanne.helgeland@vestre-toten.kommune.no

Oppgaver

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Personalet er delt i tre team som arbeider med undersøkelser, tiltak og fosterhjem/institusjoner.

Verdihus

 Verdihus - barnevernstjenesten i Vestre Toten kommune
Verdihus - Barnevernstjenesten, Vestre Toten kommune. 
Trykk på bildet for større versjon.

Barnevernvakt

Hovedoppgaven til barnevernvakten er å bistå familier i krise, og/eller familier som er i behov for rask hjelp av ulike årsaker. Gjøvik interkommunale barnevernvakt ivaretar Vestre Totens barnevernvakt utover ordinær kontortid.


Ta kontakt dersom du selv er utsatt for, eller kjenner til at andre barne og unge utsettes for:

  • Vold eller vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Høyt konfliktnivå mellom foreldre
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsekteskap

Barnevernvakten gir tjenester som:

  • Akutt hjelp til barn og unge i kriser
  • Råd og veiledning
  • Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis

Tjenestebeskrivelser

Under tjenester A - Å finnes det mer utfyllende tjenestebeskrivelse om barnevernet med informasjon og skjema.


Publisert: 17.08.2016 13:10
Sist endret: 29.04.2020 21:37