Barneverntjenesten

Innhold

Kontaktinformasjon/ledelse

Barnevernleder: Dag Østby
Telefon : 61 15 39 54
E-post : Dag.Oestby@vestre-toten.kommune.no

Oppgaver

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Personalet er delt i tre team som arbeider med undersøkelser, tiltak og fosterhjem/institusjoner.

Tjenestebeskrivelser

Under tjenester A - Å finnes det mer utfyllende tjenestebeskrivelse om barnevernet med informasjon og skjema.


Publisert: 17.08.2016 13:10
Sist endret: 17.08.2016 13:11